Univerzitet u Tuzli: Objavljena Izmjena i dopuna konkursa za upis na drugi ciklus studija u akademskoj 2023/24. godini

Univerzitet u Tuzli objavio je Izmjenu i dopunu konkursa za upis studenata na drugi ciklus studija na fakultete/akademiju Univerziteta u tuzli u akademskoj 2023/24. godini

Izmjena i dopuna Konkursa je objavljena u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 01.09.2023. god.

U nastavku možete pronaći potrebne informacije o Izmjeni i dopuna Konkursa na slijedećem linku:

Izmjena i dopuna Konkursa za upis studenata na drugi ciklus studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini