Univerzitet u Tuzli: Nabavljena kompjuterska oprema za Laboratoriju na Tehnološkom fakultetu

U toku je realizacija Erasmus+ projekta pod nazivom „INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans (INTERBA)“ u kome učestvuje i Univerzitet u Tuzli.

U sklopu navedenog projekta nabavljena i i instalirana kompjuterska oprema Laboratoriju na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli koja će se koristiti za potrebe realizacije projekta, održavanje radionica, seminara i nastave.

U narednom periodu planirana je isporuka dodane opreme.

Koordinator navedenog projekta na Univerzitetu u Tuzli je Dr. sci. Elvis Ahmetović, redovni profesor.