Univerzitet u Tuzli domaćin međunarodne Konferencija Asocijacije balkanskih univerziteta

Univerzitet u Tuzli organizator je ovogodišnje konferencije Asocijacije balkanskih univerziteta (ENGL.Balkan Universities Association –BUA).

Konferencija pod nazivom „Akademska suradnja , izazovi i buduće perspektive na Balkanu“bit će održane 27. i 28. septembra 2023.godine u Hotelu Mellain u Tuzli.

Na četiri panel diskusije govoriti će predstavnici brojnih univerziteta u Tuzli, a teme su:Internaciona -lizacija na balkanskim univerzitetima :Potencijali i izazovi:Uloga univerzitetske mreže u evropskim integracijama Balkana: Izazovi i buduće perspektive:
BUA osnovan je 2014 godine i trenutno broji 87 članova, a inicijator osnivanja je Univerzitet Trakya iz Turskog grada Edirne. Ove godine Asocijacijom predsjedava Rektorica Univerziteta u Tuzli, dr.sc. Nermina Hadžigrahić.

Generalni pokrovitelj Konferencije je Vlada Tuzlanskog Kantona.

Duška Rebić