Unapređenje transplant programa je primarni cilj UKC Tuzla

Univerzitetski klinički centar Tuzla bio je domaćin sastanka sa predstavnicima Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Federacije Bosne i Hercegovine. Goste su primili direktor UKC Tuzla, prof. dr. med. sc. Denijal Tulumović sa predstavnicima transplantacionih timova UKC Tuzla.

Cilj sastanka bio je unapređenje transplant programa kako bi se postigao kontinuitet i povećao broj eksplantacija i transplantacija u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.

Tokom sastanka istaknuto je da je došlo do povećanja broja transplantacija u 2023.godini u odnosu na prošle godine. Urađeno ih je šesnaest, od toga deset u Tuzli. Međutim, svi sudionici današnjeg sastanka, složili su se da je to nedovoljno i da se mora uložiti više napora, kako bi se taj broj povećao.

Direktor UKC Tuzla dr Denijal Tulumović je predložio inicijativu da se na nivou države okupe nadležni iz svih kliničkih centara, te da razgovaraju i pokušaju doći do rješenja koja će povećati broj transplantiranih pacijenata u narednom periodu.

U zaključku je navedeno da Univerzitetski klinički centar Tuzla želi zadržati status vodećeg transplantacionog centra u BiH uz unapređenje transplant programa i donorstva.
Predloženo je da se organizuju sastanci sa predstavnicima federalne vlasti i drugih zdravstvenih ustanova, te u okviru koordinacionog tijela za transplant medicinu donese niz mjera i pravilnika koji bi za cilj imali unapređenje transplant programa.

UKC Tuzla