Uložiti dodatne napore kako bi svako dijete bilo upisano u matične knjige

Edukacija za suce o izvanparničnom postupku za utvrđivanje vremena i mjesta rođenja s ciljem sprječavanja apatridije (bezdržavljanstvo) i omogućavanja ostvarivanja osnovnih ljudskih prava održana je u srijedu u Neumu.

Edukacija je održana u organizaciji Centra za edukaciju sudaca i tužitelja Federacije BiH u suradnji s Agencijom UN-a za izbjeglice UNHCR i Udruženjem “Vaša prava BiH”, a uz podršku Vlade Kraljevine Danske.

“Organizacijom ovog seminara sa sucima općinskih sudova u BiH nastavljamo dugogodišnju praksu podrške institucijama u radu s predmetima koji se dotiču pitanja apatridije i rješavanja statusa osoba u riziku apatridije. Konkretno, danas smo razgovarali o živim predmetima koji se tiču konkretnih osoba čiji se status pokušava riješiti dugi niz godina”, rekao je izvršni direktor Udruženja Vaša Prava BiH Emir Prcanović.

Voditelj odjela za međunarodnu zaštitu pri UNHCR-u u BiH Hugues Bissot naglasio je kako učinkovito rješavanje preostalih slučajeva doprinosi ostvarenju opredjeljenja Bosne i Hercegovine danih na visokom događaju o apatridiji održanom 2019. godine da se poboljša upis rođenja djece putem unaprijeđenih propisa i prakse.

“Nadamo se da će ovaj događaj doprinijeti učinkovitom rješavanju malog broja neriješenih predmeta u Bosni i Hercegovini koji su poznati UNHCR-u i da će BiH uspjeti postići ambiciozan, ali ostvariv cilj rješavanja svih poznatih slučajeva apatridije kao jedne od prvih zemalja u svijetu”, zaključio je Bissot.

Organiziranje ovog seminara motivirano je usvajanjem Zakona o dopunama Zakona o izvanparničnom postupku Federacije BiH kojim je propisana nova vrsta posebnog postupka utvrđivanja vremena i mjesta rođenja koji bi trebao omogućiti osobama u riziku od apatridije koje vrijeme i mjesto svog rođenja ne mogu dokazati na način predviđen propisima kojima se uređuje vođenje matičnih knjiga, da se upišu u matičnu knjigu rođenih čime se smanjuje rizik od apatridije.

Stručni savjetnik Centra za edukaciju sudaca i tužitelja Federacije BiH Davor Trlin kazao je kako su dlučili organizirati ovu obuku na temu određivanje vremena i mjesta rođenja kako bi se sucima ova materija približila, te kako bi rasvijetlili sporna pitanja u praksi.

Relativno nizak broj osoba u riziku od apatridije kao i veoma mali broj apatrida danas direktan je rezultat zajedničkih napora nadležnih organa i koordiniranog rada UNHCR u Bosni i Hercegovini i Udruženje “Vaša prava BiH” od 2009. godine, međutim potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se ostvarila opredjeljenja Bosne i Hercegovine da se poboljša zakonodavstvo i praksa u oblasti upisa u matične knjige rođenih kako bi svako dijete bilo upisano u matične knjige i imalo državljanstvo, te okončala apatridija do kraja 2024, navodi se u priopćenju iz UNHCR-a.