UKC Tuzla redukuje specijalističke preglede zbog pogoršanja epidemiološke situacije

Iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla su obavijestili pacijente da na snagu stupaju nova pravila u radu.

“U skladu sa odredbama Kriznog štaba Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, a u cilju kvalitetnog odgovora na novonastalu epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa (COVID-19) i povećanog broja inficiranih, od 21.1. 2022. godine, u ovoj ustanovi se redukuju redovni specijalističko-konsultativni pregledi, sa izuzetkom specijalističko-konsultativnih pregleda za koje se po procjeni specijaliste utvrdi da su neodložni i hitni. ” – saopćeno je iz UKC-a Tuzla.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se u narednih 14 dana.

Molimo pacijente za razumijevanje i saradnju kao i poštivanje propisanih higijensko-epidemioloških mjera.