UG „Vive Žene“ Tuzla realizuju projekat –„Zapošljavaj, Poboljšavaj“

Vodeća nevladina organizacija Vive-Žene sa područja TK se već 27 godina bavi pitanjem prevencije rodno zasnovanog nasilja i pružanjem direktne psihološkosocijalne podrške ženama  u saradnjji sa ministarstvom i javnim ustanovama pitanja nasilja nad ženama.Kako je istaknuto na održanoj press konferenciji koja je održana u prostoru Vive Žene Tuzla, o osnaživanju žena i njihovog rješavanja i zaposlenja,Udruženje građana Vive Žene Tuzla od 1.9.2021 do  31.1.2023 sprovodi Projekat izgradnje
ekonomskog osnaživanja i poboljšanja pristupa za ostvarivanje prihoda , koji finansira Evropska unija provodi se kroz program UN Women“Sprečavanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj.
Kako je istakla projektna asistentica Vive žene Tuzla, Anamarija Divković, Projekat je počeo sa grupom od 20 žena , a projekat obuhvata „Izgradnju ekonomske otpornosti žena žrtvama rodnog zasnovanog nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa  za ostvarivanje prihoda“.Već je toga mnogo urađeno i smatramo da je značajno da održimo ova projekat. Glavni cilj projekta je povećati upošljivost žena , žrtava nasilja i potrebna nam je pomoć cijele zajednice kako bismo na što bolji način riješili ovaj problem, ističe Divković.
Prema riječima,Admira Čavalića, ekonomiste i općinskog viječnika, za sprovođenje projekta su važne aktivnosti i edukacije žrtava nasilja, psihosocijalna podrška , saradnja sa institucijama koje imaju značajnu ulogu pri omogućavanju zapošljavanja žena i ekonomsku nezavisnost žena žrtava nasilja. Dosta poslodavaca i ne zna za ovu kategoriju , pa se trebaju evidentirati, pa da se napravi baza podataka i njihov identitet, da se predstave njihove vještine i da poslodavci zaposle žene žrtve nasilja, navodi Čavalić.
Kako ističe prof.Enes Osmančević, konsultant projekta, cilj ovog projekta je povečati ekonomske kapacitete zapošljivosti i procjenu tržišta žrtava rada žena žrtava nasilja.Pored toga treba promovisati pristup zainteresovanih strana na višem novou u uspostavljanju održivih prilika za ekonomske reintegracije žena žrtava nasilja, te podizanje svijesti javne i stručne javnosti o preprekama ekonomskog osnaživanja žrtava nasilja. Na taj način bi žene žrtava nasilja povećale kontrolu nad životnim izborom i smanjile  ranjivost stvaranjem finansijske neovisnosti.Ekonomsko osnaživanje žena je pitanje ljudskih prava i socijalne pravde , naglašava prof.Osmančević.
Veoma je bitno ekonomsko osnaživanje žena, kako bi one mogle promijeniti način života, kada ste ekonomski neovisne , kao žrtva nasilja možete lakše izaći iz jedne nasilne zajednice i razmišljati o svojoj dobrobiti i svoje djece , ističe voditelj projekta, Aida Mustačević Cipurković, te dodaje:-U  toku projekta će se održati okrugli stolovi o potrebama zapošljavanja žena žrtava nasilja, koji daju predloge i preporuke koje mogu biti od važnosti za dokumenat koji je važan za zapošljavanje i samozapošjavanje žena žrtava nasilja na području Tuzlanskog kantona.
Duška REBIĆ