Udruženje poslodavaca FBiH se protivi donošenju Zakona o stečaju

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine nimalo nije iznenađeno ponašanjem Vlade FBiH kada se radi o utvrđivanju Prijedloga zakona o stečaju FBiH. Kao i mnogo puta do sada Vlada FBiH je pokazala da nema poštovanja prema socijalnim partnerima niti interesa da se kroz dijalog dođe do kvalitetnih zakonskih rješenja te da donose prijedloge zakona u interesu pojedinih interesnih grupa, ne vodeći računa o općedruštvenom interesu, saopćili su iz UPFBiH.

Iz UPFBiH napominju da je najnoviji Prijedlog zakona o stečaju FBiH kojeg je Vlada uputila u parlamentarnu proceduru, gotovo istovjetan tekstu koji su zastupnici Federalnog parlamenta već jednom odbili. “Sasvim je izvjesno da ovaj Prijedlog zakona neće dobiti podršku poslanika i delegata Parlamenta FBiH ni sada. UPFBiH se apsolutno protivi njegovom donošenju u ovom tekstu, a prema informacijama kojima poslodavci raspolažu, protiv njegovog donošenja su i sindikati u FBiH”, navodi se u saopćenju.

Naglašavaju kako u Prijedlogu zakona o stečaju FBiH kojeg je nedavno usvojila Vlada FBiH ima kvalitetnih rješenja, ali da i dalje ostaju problematične činjenice da zakon ne predviđa odgovornost organa u stečajnom postupku, niti su pak predviđene sankcije za organe koji svojim činjenjem ili nečinjenjem oštete kompaniju ili FBiH. Novi prijedlog ne predviđa čak ni obavezu odgovornih osoba da pokrenu stečajni postupak kada se za to steknu svi zakonom definirani uslovi.

Stoga smatraju da će predložena rješenja za tri-četiri godine opet dovesti do istih problema sa kojima se susrećemo danas, poput stečajnih postupaka koji traju godinama, stečajnih sudija koji vode po sedam ili osam stečajnih postupaka istovremeno itd.

Ističu da je Prijedlog zakona o stečaju FBiH kojeg je UPFBiH dostavilo Vladi FBiH u julu ove godine usklađen sa direktivama Evropske unije koje se odnose na stečaj, harmoniziran sa zakonskim rješenjima koja su na snazi u Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH i puno je bolje rješenje od onoga kojeg je predložila Vlada FBiH.

“Zbog svega navedenog pozivamo poslanike i delegate u Predstavničkom i Domu naroda Parlamenta FBiH da ne prihvate Prijedlog zakona o stečaju FBiH kojeg je u parlamentarnu proceduru dostavila Vlada FBiH”, naglašavaju iz UPFBiH.