Udruženje “HO Horizonti”: Održan događaj „Ženski politički aktivizam u Tuzlanskom kantonu“

Dana 24.09.2022. (subota) Udruženje “HO HORIZONTI”, u saradnji sa Fondacijom CURE, održali su Javni događaj u prostorijama Dramar centra u Tuzli.

Cilj ovog događaja bio je predstavljanje publikacije i kandidatkinja na općim izborima 2022.

Govornice na ovom panelu bile su: Jadranka Miličević direktorica Fondacije CURE koja je predstavila publikaciju „Feminizam nije vodio ratove“, trinaest političarki, kandidatkinja na općim izborima 2022 sa područja Tuzlanskog kantona i Mira Vilušić, stručna konsultantica Udruženja “HO HORIZONTI” kao moderatorica događaja.

Sve učesnice kandidatkinje bile su jasne u svojim ciljevima borbe za prava žena i izgradnji bolje i prosperitetnije BiH. Učesnice su, sve do jedne, pokazale da su otvorene za saradnju i podršku jedna drugoj i nakon završetka izbora.

Predstavljenom publikacijom “Žena sa političkim mandatom – Iskustveni priručnik s prostorom za dopunu” željele smo ukazati na različite izazove sa kojima se susreću žene koje se odluče aktivno baviti politikom, s kojim izazovima su se i ranije susretale i na koji način su učestvovale dajući svoj doprinos u izgradnji bolje budućnosti BiH. Priručnik sadrži iskustva tih žena i svjedoči o problemima na koje su nailazile tokom svog rada, kao i o tome ko im je bio podrška.

Priručnik je namijenjen ženama koje hrabro uđu u političku arenu, na osnovu vlastite odluke, s jasnim ciljem da misle i rade, sa željom da provode promjene na bolje, a ne da slušaju i glasaju po bilo čijem diktatu osim po diktatu građana/ki.

Kao aktivistkinje imamo ogromnu odgovornost pružiti, kroz direktan rad i podršku, potrebne alate i znanje drugim ženama koje žele da se aktivno uključe u politički život u BiH, a kako ne bi propustile prilike koje im se pružaju, sudjelovale u podjeli vlasti i osigurale da budu aktivne učesnice političkog života BiH.

„Ideja nam je da kada posustanete ili posumnjate u sebe ili kada vam je teško – pogledate Priručnik i shvatite da su mnoge žene prije vas prošle iste ili slične izazove i izborile se s njima ili su kasnije shvatile da su mogle drugačije“ poruka kandidatkinjama, ženama koje budu izabrane i ženama koje žele da se aktivno uključe u politički i javni život u BiH.

Dakle, drage žene hrabro preuzmete moć i odgovornost, jer od vašeg danas zavisi naše sutra!

Ove aktivnosti sprovode se u okviru projekata „Feminizam nije vodio ratove“ „Ženski politički aktivizam u Tuzlanskom kantonu“ uz podršku Heinrich Böll Stiftung.