Udruženje građana „Kreka“ uručilo zahvalnice gradonačelniku Tuzle i Gradskom vijeću

Gradonačelnik Jasmin Imamović sa saradnicima primio je u posjetu predsjednika i članice Udruženja Kreka u povodu dodjele Zahvalnice i Gradskom vijeću Tuzle za podršku u izgradnji Društvenog doma „Kreka“.
Gradonačelnik Imamović se tom prilikom zahvalio Krečanima na priznanju i dodjeli zahvalnica istakavši, da im je bio cilj da svaki objekat u gradu bude dobar za Tuzlu u cjelini i mjesnoj zajednici.
U toj zgradi donesena je odluka o Husinskoj buni, internacionalno poznati događaj. Kreka je najvažnije multukulturalno biće Tuzle, a Kreka je najmultikulturalinij mjesna zajednica u Tuzli, tako da će i Kreka i kompletna Tuzla i dalje biti čuvari multikulturalnog bića BiH.Sada je na nama da održimo ono što smo izgradili , da svake godine dodajemo sadržaj, da pratimo stanja oživljavanja tog prostora, da povećavamo njegovu atraktivnost. Lijepa je to priča za zapadni dio grada , za Kreku, za Tuzlu, naglasio je gradonačelnik Imamović.
Predsjednik Udruženja građana „Kreka“ Zoran Petrović je podsjetio da je Udruženje donijelo odluku da svim pojedincima, organizacijama i medijima koji su pomogli u ostvarivanju zajednčkog cilja, izgradnje Društvenog doma, dodijele priznanje. Tim povodom smo došli da uručimo gradonačelniku i Gradskom vijeću zahvalnice. Naš cilj je da  vratimo životna taj prostor i to smo postigli, a sljedeći mnaš cilj je da sačuvamo ovaj prostor i ovom prilikom smo zamolili gradonačelnika da nam pomogne u nekim dodatnim elementima koji trebaju da se urade na prostoru, kao što je video nadzor, oglasna tabla, kante za smeće i slično. Gradonačelnik je rekao da ćemo i dalje dograđivati i raditi na tom prostoru, istakao je predsjednik Udruženja građana „Kreka“ , Zoran Petrović.
 

Piše: Duška REBIĆ