Učestvovale i škole iz TK: Održane vježbe evakuacije u slučaju nesreće, poboljšana sigurnost učenika

Vježbe evakuacije u slučaju nesreće održane su u devet škola sa područja Bihaća, Bijeljine, Gradačca, Kaknja, Kalesije, Prijedora, Sanskog Mosta, Srebrenice i Trebinja. Vježbe su dio širih aktivnosti na unapređenju sigurnosti u školama koje pohađa više od 5.000 učenika.

Vježbe evakuacije služe kao praktični test znanja učenika i nastavnika o postupanju u slučaju nesreća, te uvezanosti škola i lokalnih službi spasavanja, a održane su u periodu oktobar 2021 – maj 2022. godine. Posljednja vježba u ovom ciklusu održana je protekle sedmice u Srebrenici.

U vježbama su učestvovali nastavnici i učenici škola, te lokalne službe spasavanja, civilne zaštite, vatrogasci, policija, domovi zdravlja i Crveni krst.

Sigurnost ovih škola unapređuje se kroz projekt „Sigurno školsko okruženje“ koji u saradnji provode World Vision BiH i UNICEF. Projekt se odvija u okviru zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“.

– Kažu da se nesreće uvijek događaju u najgore vrijeme. Najgore je kada nismo spremni i ne znamo šta činiti. Pravilno postupanje tokom evakuacije može spasiti ljudske živote – izjavio je menadžer projekta Sigurno školsko okruženje Sveto Đuređević.

Školskim planovima za smanjenje rizika od katastrofa su definisane neophodne intervencije u školama. Na osnovu planova će kroz projekt “Sigurno školsko okruženje” u nabavku opreme kao što su vatrogasni aparati, hidranti, ormarići prve pomoći, instaliranje vatrodojavnih Sistema, sistema nadzora I drugih strukturalnih mjera biti uloženo blizu 175.000 KM.

Sve planirane aktivnosti u školama uključenim u projekt „Sigurno školsko okruženje“ se provode u skladu sa World Vision BiH modelom „Sigurne Škole“ koji je do sada u praksi primjenjen u 39 osnovnih i srednjih škola u BiH, principima i smjernicama zaštite od COVID-19, kao i globalnim modelom „Sveobuhvatni okvir za sigurnost škola“ koji je uspostavila Globalna alijansa za smanjenje rizika od katastrofa i otpornost u sektoru obrazovanja, u čijem članstvu je i UNICEF.

Projekt se provodi u okviru Zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini”. Za njegovu provedbu zadužene su UN agencije: Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF), Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Populacijski fond Ujedinjenih naroda (UNFPA) i Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) u partnerstvu sa lokalnim vlastima i World Vision BiH, te ostalim relevantnim implementacionim partnerima iz vladinog i nevladinog sektora, saopćio je World Vision BiH.

 

(tuzlainfo.ba)