Učestali požari niskog rastinja

Prema izvještaju Kantonalnog operativnog centra učestali su požari niskog rastinja. Vatrogasci su imali brojne intervencije na cijelom području Tuzlanskog kantona.

Općina Banovići:

PVJ – imala je intervencije i to:
MZ Podgorje u 11 sati i 15 minuta na gašenju požara koji je zahvatio nisko rastinje, na intervenciju izašla dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Vijenac u 17 sati i 50 minuta na praćenju požara koji je zahvatio nisko rastinje, na intervenciju izašla dva vatrogasca sa jednim vozilom.
MZ Grad II ulica 10 septembar kod rezervoara u 23 sata i 15 minuta na gašenju požara koji je zahvatio nisko rastinje, na intervenciju izašla dva vatrogasca sa jednim vozilom

Grad Tuzla:
PVB – intervencija na gašenju niskog rastinja u prigradskom naselju Požarnica.

Grad Srebrenik:

PVJ – imala je četri intervencije na gašenju niskog rastinja i to:
MZ Cage dvije intervencije.
Naselje Mustafići jedna intervencija.
Majevica Okresanica jedna intervencija.

Grad Živinice:

PVJ – intervencija počela 00:24 sata na niskom rastinju u mjestu Kuljan, dojava zaprimljena 18 sati i 45 minuta. Požar je lokalizivan i ugašen, bez veće materijalne štete.

Grad Lukavac: PVJ – intervencija na lokaciji Vijenac gdje je gorjela manja šumska površina ali je ista u miniranom području. Intervencija uspješno okončana.

Tuzlarije