U Vukosavcima obilježena godišnjica pogibije članova Štaba Prvog majevičkog NOP odreda


U znak sjećanja na Štab Majevičkog partizanskog odreda u Vukosavcima su položeni vijenci uz odavanje počasti žrtvama koje su likvidirali četnici. Održan je komemorativni skup na kojem su evocirana sjećanja na značajan događaj iz narodnooslobodlačkog pokreta na Majevici i na području Tuzlanske oblasti 20. februara 1942. godine.
Braneći čast, slobodu, bratstvo i jedinstvo naših naroda i narodnosti pali su junačkom smrću od izdajničke četničke ruke prvoborci i rukovodioci Prvog majevičkog NOP odreda: Ivan Marković Irac, komandant Štaba, Fadil JahiĆ Španac, komesar, Pero Ćuskić, Slavko Mičić, dr. Mustafa Mujbegović, Kosta Popov, Albin Herljević, Sejfo Karamehmedović, Anton Macan, dr. Rosa Hadživuković, Tomislav Herljević, Strajko Mitrović, Pero Stjepanović, Šaban Zahirović, Pero Mitrović i Vojin Perić.
To je bio pravi gnusni zločin nad Štabom Prvog majevičkog partizanskog odreda , koje su počinile četničke snage pod komandantom Stevanom Damjanoviće-Lekom, istaknuto je na komemoraciji ovog značajnog događaja.


Duška REBIĆ