U vrijeme epidemiološke krize na području TK samo jedan sanitarni inspektor

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona u borbu protiv pandemije prošle godine krenula je bez ijednog sanitarnog inspektora. Za kontrolu poštivanja epidemioloških mjera Tuzlanski kanton nije imao odgovornu osobu, iako su Krizni štab i Vlada kako na kantonalnom tako i na federalnom nivou zahtijevali uključivanje svih nadležnih ustanova u poštivanje naredbi i zaštitu građana.

“Konkursi koji su bili raspisani za angažovanje sanitarnog inspektora su poništeni prije pandemije, mi smo na vrijeme podnijeli zahtjev za zapošljavanje takvog lica i improvizovali, svi kojima je struka odgovarala da budu sanitarni inspektori, a naši su zaposlenici, su taj posao obavljali, kao što su veterinarski i farmaceutski inspektori, te smo imali ukupno osam inspektora u funkciji koji su mogli obavljati taj sanitarni inspekcijski nadzor.” istakao je Amel Mehanović, direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK

I tako je u vrijeme velike zdravstvene krize, pa i stanja prirodne nesreće, Uprava za inspekcijske poslove radila sa nedovoljno uposlenika, a oni koji su u radnom odnosu, obavljali su i svoj i posao za koji nisu angažovani. No, ubrzo su napravili pomak pa je za područje cijelog kantona angažovan jedan sanitarni inpektor.

“Mi smo u međuvremenu uspjeli da zaposlimo jednog sanitarnig inspektora, koliko smo dobili odobrenje od vlade. Da bi se izvršilo pokrivanje cijelog područje TK, a obzirom na to da sedam  općina uopšte nema sanitarnog inspektora, cijenim da je potrebno zaposliti još dva kako bi se odgovorilo potrebama koje se stavljaju ispred nas.” dodao je Mehanović.

Od oko 300 nadzora koje Uprava sedmično provodi, oko 20% vrši sanitarna inspekcija. Mogli bi, a i trebali, i više, kada bi imali dovoljno resursa. Inspekcijski nadzori u posljednja  dva mjeseca pojačani su insistiranjem Vlade TK budući da je i epidemiološka situacija bila znatno pogoršana, no Vlada nije insistirala i na zapošljavanju dodatnog kadra koji bi provodio naređenja.