U UKC Tuzla više nije obavezan PCR test za pacijente

Na osnovu člana 45. stav 1. tačka 15. i 23. Statuta Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, na prijedlog Kriznog štaba JZU UKC Tuzla, a u skladu sa poboljšanjem higijensko-epidemiološke situacije, direktor ove ustanove donio je Odluku da se stavlja van snage obavezno PCR testiranje na SARS-Cov-2 za pacijente upućene u Javnu zdravstvenu ustanovu Univerzitetski klinički centar Tuzla radi pružanja zdravstvene zaštite, izuzev pacijenata Covid Odjeljenja Klinike za zarazne bolesti i Klinike za plućne bolesti sa simptomatologijom suspektnom na Covid-19.

Pacijenti upućeni na hospitalizaciju će biti u obavezi uraditi antigenski test na Covid-19, koji ne smije biti stariji od 48 sati od momenta uzimanja uzorka.

JZU UKC Tuzla pored briseva uzetih u matičnim domovima zdravlja obavezan je prihvatati i nalaz antigenskog testa izdatog od strane laboratorija verificiranog za testiranje na Sars-Cov-2.

Za pacijente koji su u JZU UKC Tuzla upućeni iz drugih kantona u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH, do daljnjeg se zadržava obaveza prethodnog PCR testiranja, s tim da će se validnim smatrati jedino nalazi koje su izdale laboratorije verifikovane za obavljanje laboratorijske izolacije RNA i identifikaciju uzročnika zarazne bolesti (Sars-Cov-2) radi utvrđivanja dijagnoze na Covid-19. U tom slučaju PCR test na Sars-CoV-2 ne smije biti stariji od 96 sati.

Također, donešena je i Odluka o ukidanju punktova namjenjenih za trijažu pacijenata na Covid-19, kao i Odluka o ukidanju mjera vezanih za reduciranje elektivnog programa, čime se uspostavlja rad u punom kapacitetu.

Radnici i korisnici zdravstvenih usluga i dalje su obavezni strogo se pridržavati mjera Federalnog kriznog štaba, a posebno mjera koje se odnose na obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru.