U Tuzli održana Javna tribina “Principi za izmjene ustava BiH”

U četvrtak je u Tuzli održana Javna tribina o temi: „Principi za izmjene ustava Bosne i Hercegovine“, koju su organizovali Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Hrvatsko narodno vijeće Bosne i Hercegovine, Srpsko građansko vijeće – Pokret za ravnopravnost BiH i Forum parlamentaraca Bosne i Hercegovine 1990.

Principi za izmjene Ustava, između ostalog, su: uklanjanje sistemske diskriminacije u ustavnom uređenju, zatim da su entiteti, kao administrativni oblici, uspostavljeni na temelju „faktičkog stanja na terenu“ izazvanog međunarodnim oružanim sukobima i kao takvi su neodrživi, te da neprovođenje pravosnažnih sudskih presuda međunarodnih i domaćih sudova, jasno pokazuje da je u BiH na sceni suspenzija vladavine prava.

Osim javnih tribina, pokrenuta je i web stranica ˝izmjeneustavabih˝ čiji je cilj podstaći građane da putem ove web platforme daju svoj doprinos i podrže inicijativu.

Tom prilikom gradonačelniku je uručen komplet Rječnika bosanskog jezika autora akademika prof. dr Dževada Jahića (devet tomova) i određen broj Bosanske povelje sloboda i prava čovjeka i građanina.