U Tuzli održan seminar turizma „Destinacijski menadžment“

U organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u Domu književnosti u Tuzli održana je edukacija na temu „Destinacijski menadžment“.Edukacija se bazirala na Internacionalnim radionicama koje su se bazirale i vođene od vrhinskih predavača pružajući dublje razumjevanje ključnih aspekata i destinacijskog menadžmenta.

U strategiji razvoja turizma TK 2024-2029. godinu predviđene su edukacije, kako u formalnom, tako i neformalnom sektoru što je bitna karika u razvoju turizma, a nakon prvbih edukacija imati će se prvi rezultati u stručnom osposobljavanju kadrova koji se bave turizmom , istakla je Dželmina Huremović  pomoćnica ministra za trgovinu, turizam i saobraćaj TK, te naglasila da se očekuje da ćemo nakon prvih edukacija u stručnomospšosobljavanju kadrova koji se bave turizmom bizi najviše posvećene Turističkim zajednicama i navedene edukacije će biti upućene ciljnim grupama koje se bave turizmom.

O tehnologiji digitalnih usluga je pitanje o kojem je govorio prof.Andrej Mičović , koji je istakao da se usluge pružaju sa odgovarajućim zakonima o električnom poslovanju uz način da se riješe i daju prijedlozi za buduće djelovanje .Prof.Mičović je naglasio da je tehnologija jedno od bitnih pitanja u eri digitalizacije kada govorimo o drugačijem pružanju usluga iz oblasti turizma. Između ostalog govrio je i o velikom broju digitalnih pružalaca usluga, koji ih pružaju u skladu sa odgovarajućim zakonima, o elektronskom poslovanju . Osvrnuo se i na aspekte na koji način se mogu da otvore pitanja i riješe, da daju prijdlozi za buduće djelovanje, naglasio je Mičović.

Duška Rebić