U Tuzli je promovisana knjiga “Turizam i procesi upravljanja” autorice Merime Aljić

U Ateljeu “Ismet Mujezinović” u Tuzli promovisna je knjiga “Turizam I upravljanje” autorice doc-.dr.sc. Merime Aljić, koji je okupio veliki broj publike koja je bila zainteresovana  za temu turizma po kojem je Grad Tuzla već odavno prepoznatljiv diljem svijeta.Moderator promocije bio je glumac Elmir Krivalić uz umjetničku izvedbu Ene Ovčine, a promotori bili su prof,dr.sc.Kadrija Hodžić, doc.dr.sc. Marko Jurakić, prof.dr. Semir Ahmetbegović i prof.dr. Ismet Kalić.

Rukopis dr.Merime Aljić napisan je u formi knjige edukativnog i obrazovnog sadržaja pod naslovom “Turizam i procesi upravljanja” je teorijski i analitički okvir za sveobuhvatno razumjevanje fenomena turizma, njegovih glavnih odrednica i njegovih razvojnih perfomansi, sa posebnim fokusom na instituciona razvojnim determinantama ekonomije turizma u BiH. Rukopis je napisan na 188 stranica.

Prema riječima autorice knjige dr.Merime Aljić, knjiga je posložena od teoretskog dijela uz zakonsku legislative koja sa propisoima utiče na afirmaciju privrednog subjekta posebno u turizmu, za turizam u BIH .Za turizam u BiH su potrebni strateški dokumenti, insitucije koje će se baviti turizmom i finansijska sredstva. BiH ima fenomenalne resurse , nema dobru legislativu , a pored toga moramo imati i finasijske podsticaje za ljude koji se žele baviti turizmom , kako bi mogli raditi na kontinuitetu , kako bi nastavili razvoj turizma na ovim prostorima , naglasila je Aljić.
O knjizi “Turizam i procesi upravljanja”promotor knjige prof.dr.sc. Kadrija Hodžić ističe, koliko god učili i pisali o turizmu nije dovoljno jer je to privredna grana koja uvijek otvara nove ekonomske, socijalne i kulturološke , pa i političke izazove , koje je turizmolozima, ali i ne samo njih u to kolo uhvatila i naša autorica koja postavlja imperative neprestanog istraživanja razvojnih mogućnosti turizma.
Jasno je da turizam može igrati važnu ulogu kao pokretaku snagu ekonomskog razvoja otvaranja novih radnih mjesta i smanjenje siromaštva u zemljama u razvoju.Pored toga turizam stvara ogroman prihod , čak veći od ukupnog prihoda nafte u svijetu.
Značajne su transformacije u vladinim turističkim politikama prema izazovima održivosti turizma i klimatskim promjenama.Samo u 2020 godini zbog COVID-19 I u uslovima tada zatvaranja država donijeti su ogromni gubitci i bilo je ugroženo preko 100 miliona radnih mjesta, a turistička putovanja i prihodi smanjeni do 90% , istakao je prof. Hodžić, te potcrtao o knjizi:- Knjiga dr.Merime Aljić “Turizam i procesi upravljanja” napisana je u formi edukativnog i stručnog sadržaja je teorijski i analitički okvir za sveobuhvatno razumjevanje fenomena turizma , njegovih glavnih odrednica i njegovih razvojnih perfomacija.  Jako su važne te teorijske i metodološke napomene , važni su pojamovi razumjevanja i opšte rastući trendovi turizma u svijetu i u BiH.

Za pisanje ovakvog djela , dr. Merima Aljić je itekako kompententna , s obzirom da je dugogodišnji istraživač , turizmološke stručne i naučne misli na bh prostorima.To je posebno kvalificira za njeno bavljenje institucionalnim i razvojnim determinantama  ekonomije turizma u BiH, što je fokus njenog bavljenja u poglavlju o Resursnoj  i materijalnoj osnovi kao i polazištima za razvoj turizma na primjerima BiH.Prvo daje pregled administrativnog uređenja BiH , kao i političko –teritorijalnog okvire za etaboliranje i razvoj turizma , a potom obrađivanje prirodne odrednice turizma.BiH ima velike prednosti u sektoru turizma , ali oni sami po sebi nisu dovoljni jer komparative prednosti treba pretvoriti u tržišne prednosti .U posljednjem predstavljanju u poglavlju Institucionalna organiziranost turizma i zakonske legistative u BiH predstavljene su institucije i zakonske regulative na državnom nivou nadležnim za turizam na području FBiH,na području RS i području Brčko D. Autorica elaborira i modele i organizacije kao upravljaćke strukture turističkog organizovanja u Švicarskoj i strukture turizma organizovanja u Federaciji BiH, te razvija modelski pristup razvoja turizma u BiH , a poseban je njen prijedlog modela razvoja turizma Federacije BiH.

Ovakva knjiga će zasigurno imati dobar prijem kako među akademskom čitalačkom publikom, a posebno studentima, tako i širokom krugu turističkog menadžmenta , naglasio je promoter prof.dr. Kadrija Hodžić.Za pisanje ovakvog djela dr.Merima Aljić je itekako kompententna s obzirom da je dugogodišnji istraživač turizmološke stručne i naučne misli na bh prostorima, dodao je.

Duška Rebić