U tri godine u organima vlasti u FBiH zasposleno preko 1.000 državnih službenika

U protekle tri godine u općinskim, kantonalnim i federalnim organima vlasti putem javnih konkursa u FBiH zaposleno je 815 novih državnih službenika, saznaje Klix.ba. Na osnovu internih konkursa i premještaja zaposleno je 249 osoba što znači da su od 2014. do 2018. godine 1.064 državna službenika zasnovala radni odnos u FBiH.

Od 1. aprila 2015. do 1. aprila 2018. godine u organima čiji su osnivači općine zaposleno je 270 novih državnih službenika, 84 državna službenika zaposlena su na osnovu internih konkursa ili premještaja (od ranije su bili angažovani kao državni službenici samo u drugom organu) što znači da su ukupno 354 državna službenika zasnovala radni odnos u protekle tri godine.

U istom periodu prestao je radni odnos za 160 osoba zaposlenih u organima čiji su osnivači federalne općine. Neki od državnih službenika su penzionisani, drugi su dali otkaze, a za dio njih radni odnos je prestao usljed smrti.

U ovu grupu organa spadaju, između ostalog, općine, općinski sudovi, općinski organi uprave i službe (79 organa). Skoro da ne postoji općina u FBiH koja u protekle tri godine nije vršila zapošljavanje državnih službenika na osnovu javnih konkursa.

Najviše novih državnih službenika zaposleno je u Općinskoj službi za uprave i druge službe Općine Centar (24), Općini Vitez (23), Jedinstvenom općinskom organu Općine Novi Grad Sarajevo (20) i Općini Kakanj (10).

Gradske vlasti u proteklom periodu su ukupno zaposlile 63 nova državna službenika i 19 državnih službenika koji su zaposleni na osnovu internih konkursa ili premještaja, što znači da su u protekle tri godine 82 državna službenika zasnovala radni odnos u organima čiji su osnivači gradovi. Podaci pokazuju kako je za 52 državna službenika u tom periodu prestao radni odnos po raznim osnovama.

U ovu grupu spadaju Gradska uprava Grada Sarajeva, Grad Tuzla, Grad Zenica, Gradsko pravobranilaštvo Zenica, Gradska uprava Grada Mostara, Grad Goražde, Grad Cazin, Grad Livno, Služba Gradskog vijeća Grada Sarajeva i Grad Bihać (10 organa).

Najviše novih državnih službenika zaposleno je u Gradu Tuzla (21) i Gradu Livno (11) dok u Službi gradskog vijeća Grada Sarajeva i Gradu Bihaću u protekle tri godine nije zaposlen nijedan državni službenik.

U periodu od 1. aprila 2015. g do 1. aprila 2018. godine u subjektima čiji su osnivači kantoni zaposlena su ukupno 264 nova državna službenika, a 77 ih je zasnovalo radni odnos na osnovu internih konkursa ili premještaja iz čega proizilazi da je u protekle tri godine 341 osoba zasnovala radni odnos u svojstvu državnog službenika u kantonalnim organima vlasti.

Prema podacima, u istom periodu 288 osoba je po raznim osnovama napustilo državnu službu u organima u koje ulaze kantonalna ministarstva, pravobranilaštva, kantonalne skupštine, zavodi, kantonalni sudovi i tako dalje.

Najveći broj novih državnih službenika u subjektima čiji su osnivači kantoni zaposlen je u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS (23) i Ministarstvu finansija SBK (13) dok brojne institucije poput MUP-a KS, Ministarstva za rad i socijalnu politiku TK, Ministarstva zdravstva ZDK i Kantonalnog suda Novi Travnik u protekle tri godine nisu zapošljavale nove državne službenike.

Što se tiče organa čiji je osnivač Federacija BiH, u periodu od tri godine u federalnim organima zaposleno je 218 novih državnih službenika, a 69 ih je zasnovalo radni odnos na osnovu internih konkursa ili premještaja. To znači da je 287 osoba u periodu od 2015. do 2018. godine zasnovalo radni odnos u institucijama vlasti FBiH. U isto vrijeme za 263 državna službenika prestao je radni odnos po raznim osnovama.

Zvanični podaci govore da je najveći broj novih državnih službenika zaposlen u Federalnoj poreznoj upravi (96), Federalnom ministarstvu finansija (12), Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (12), Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (8) i Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (8).

Zanimljiva je informacija da u protekle tri godine u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, Zajedničkoj službi Parlamenta FBiH, Arhivu Federacije Sarajevo, Uredu predsjednika FBiH i Komisiji za koncesije FBiH nije zaposlen nijedan novi državni službenik.

(Klix)