U toku Škola ultrazvučne dijagnostike srca u UKC Tuzla

U organizaciji Sektora za naučno-istraživački rad i stručno usavršavanje UKC Tuzla uz saradnju sa Ljekarskom  komorom TK u UKC Tuzla je u okviru kontinuirane edukacijeod 31.1 do 28 februara održava se Škola ultrazvučne dijagnostike srca.
Prisutne polaznike je pozdravio prof.dr. med.sc.Šefik Hasukić, pomoćnik direktora na nastavu i naučno-istraživački rad

„UKC Tuzla ima tradiciju od 2003 godine u organizaciji Škole ultrasonografije srca.Očekujemo da će i ova Škola biti uspješna kao i sve do sadašnje , a imate punu podršku od menadžmenta UKC Tuzla“, naglasio je prof.Hasukić
„ Škola UZ srca je jedan vid lijepe saradnje UKC Tuzla i Ljekarke komore TK.Vjerujem  da će ova edukacija proteći kako je planirano i da će iz ove škole izaći sa jednim dodatnim znanjem i uspostavljenim kontaktima za budući rad. Polaznicima Škole će biti omogućeno sticanje teoretskog znanja neophodnog da bi se obavio ultrazvučni pregled , kao i postizanje zadovoljavajuće praktične uvježbanosti neophodne za rutinski rad.“ Istakao je  predsjednik Ljekarske komore TK prof.dr. Brkić
Voditelj Škole ultrazvučne dijagnostike srca je mr.med.sci. Elnur Smajić , specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog, šef Odjeljenja za kardiologiju Klinike za interne bolesti UKC Tuzla.
  Piše: Duška REBIĆ