U toku radovi na čišćenju korita rijeka Jale i Soline

Proteklih dana Služba za komunalna poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla je završila planirane radove na čišćenju Mramorskog potoka u predjelu petlje Šićki brod kao i na prilazima petlji.

Služba za komunalna poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica je narednom period, a u skladu sa vremenskim uslovima, planirala nastavak aktivnosti na poslovima čišćenja regulisanog korita rijeka Jale kroz naselje Gornja Tuzla, i to od mosta na regionalnom putu do ambulante.

Služba za komunalna poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla

Grad Tuzla