U TK danas isplata egzistencijalne naknade za boračku populaciju

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona danas će izvršiti isplatu egzistencijalne naknade za boračku populaciju za maj 2022. godine

Naknadom u iznosu 817.488,00 KM obuhvaćeno je 4.269 korisnika.

Podsjećamo, Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica utvrđeno je da pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu ima nezaposleni demobilisani borac mlađi od 57. godina.