U srijedu i četvrtak bez struje Tuzla, Banovići, Kalesija i Srebrenik

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 03.10.2018. godine (srijeda) na području:

  1. Grada Tuzla u naseljima: Dragulje, Lipnica, Matići, Karagići, Marjanovići, Marići, Srednja Lipnica, Malkoči, Gornja Lipnica, Jurići, Trstje, Snoz, Tisovac, Šikara, Ljepunice, Razinoge, Dobrnja, Čanići, Dorić Mahala i Hasanovac te u ulicama: Proleterskih Brigada i Ozrenska u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.
  1. Općine Banovići u naseljima: Ramići, Milići, Pribitkovići Seona i Aljkovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 04.10.2018. godine (četvrtak) na području:

  1. Grada Tuzla:

– u ulicama: Amalije Lebeničnik, Muhsina Rizvića, Bosne Srebrene, Gine Herman, Branislava Nušića, Fridriha Kacera i Vikaljska u vremenu od 08:30 do 11:30 sati,

– u ulicama: Maršala Tita, 2. Tuzlanske brigade, Kralja Tvrtka, Dragiše Trifkovića i 2.Oktobra u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.

  1. Općine Banovići u naseljima: Ramići, Milići, Pribitkovići, Seona i Aljkovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
  2. Općine Kalesija: – u naseljima: Tojšići, Kikači, Babina Luka, Gornje Vukovije, Donje Vukovije, Ćive, Međaš, Petrovice, Gornji Rainci, Donji Rainci, Lipovice, Meškovići, Bukvari, Zates, Jeginov Jug, Sarači i Miljanovci u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naseljima: Carska Bašća i Olanovica u vremenu od 10:30 do 11:30 sati,

– u ulici Žrtava Genocida u Srebrenici u vremenu od 12:00 do 13:00 sati,

– u ulici Žrtava Genocida u Srebrenici i zgrada Piemonte u vremenu od 13:30 do 14:30 sati.

  1. Općine Srebrenik u naselju Babunovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

(rtvslon.ba)