U sigurnoj kući Udruženja građana „Vive žene“ boravila 101 osoba

Vlada TK je prihvatila Informaciju o radu sigurne kuće Udruženja građana „Vive žene“ Tuzla. U 2022. godini u sigurnu kuću smještena je 101 osoba. Od toga su 54 punoljetne osobe ženskog spola i 47 djece.

Od ukupnog broja 4 djece smješteno je bez pratnje odraslih osoba, uz suglasnost nadležnog centra za socijalni rad. Za pomoć i podršku u okviru dnevnog tretmana Udruženju građana Vive žene“ obratilo se 255 osoba u 2022. godini.