U Sapni i Teočaku uređena nekropola stećaka

Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona uredio je nekropolu stećaka u okviru projekta njihove zaštite u Sapni i Teočaku.

Projekat je podrazumijevao uređenje nekropole stećaka. Kada je u pitanju Sapna, radi se o izmještanju ugroženih stećaka koji su sada u centru općine zaštićeni od daljeg propadanja, dok je u Teočaku stećak uzidan u pozidu izvađen i zaštićen u mjesnom mezarju.

– Stećci sa očuvanim natpisom predstavljaju najvrjedniji dio tog kulturno-historijskog naslijeđa. U Tuzlanskom kantonu imamo svega nekoliko takvih stećaka – izjavio je v.d. direktora Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK Rusmir Djedović.

Na taj način su zaštićena dva stećka u Sapni i jedan u Teočaku od svega deset stećaka s epitafom na bosančici, koliko ih ima na području Tuzlanskog kantona.

– Prioritet je bio da se oni zaštite te da se stećci koji su bili utonuli u zemlju isprave, izvade – pojasnio je za Fenu stručni saradnik u Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK Semir Hadžimusić.

Stećci i epitafi su stručno valorizovani, zatim očišćeni, premazani hidrofobnom zaštitom. U narednim danima će biti postavljena informaciona tabla sa historijskim podacima te naznačena izvorna lokacija stećaka.