U rudniku „Banovići“ proizvedena milionita tona uglja

Rudari rudnika mrkog uglja „Banovići“ proizveli su milionitu tonu separisanog uglja.

Milionita tona uglja u ovoj godini separiana je 26. avgusta, samo četiri dana kasnije u odnosu na prošlu godinu. Ovakav proizvodni rezultat ima poseban značaj, uzme li se u obzir da je ove godine ostvaren bez proizvodnje uglja iz podzemene ekspolatacije, koja je obustavljena zbog izbijanja požara u jami „Omazići“. Naime, od mjeseca marta tekuće godine cjelokupna proizvodnja uglja na nivou Rudnika vrši se sa površinskih kopova.

Imajući u vidu ovakve proizvodne rezultate ostavrene četiri mjeseca prije kraja godine, realno je očekivati da će do kraja decembra biti ostvareni proizvodni planovi.

Direktor rudnika „Banovići“ Elvir Salihović čestitao je rudarima, prije svega onima na liniji direktne proizvodnje, te im zahvalio na uloženom naporu i uspješnom prevazilaženju poteškoća na putu do ostvarenja ovakvih rezultata. Naglasio je da se već sada vide pomaci u svim segmentima rada i da će to u narednom periodu još više doći do izražaja, kada svaki pojedinac da svoj puni doprinos.