U prošloj godini za upis u predškolske ustanove na „listama čekanja“ bilo preko 300 djece

Na sastanku Aktiva direktora predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona koji je nedavno održan u Pedagoškom zavodu u Tuzli, zaključeno je da se svijest građana o značaju predškolstva podigla na veći nivo u odnosu na period od prije samo nekoliko godina. U prilog tome govori i podatak da u svim ustanovama predškolskog obrazovanja postoje tzv. „liste čekanja“, jer predškolske ustanove nisu u mogućnosti da prihvate svu djecu čiji su roditelji predškolskoj ustanovi podnijeli zahtjev za upis. Zabrinjavajući je podatak da je u prošloj godini preko 300 djece čekalo na upis u predškolske ustanove prvenstveno zbog ograničenih prostornih kapaciteta u predškolskim ustanovama.

Po ovom pitanju je nužno ostvariti dijalog sa nadležnim vlastima u cilju planiranja sredstava za izgradnju ili iznalaženja dodatnih prostostornih kapaciteta za potrebe realizacije predškolskog odgoja i obrazovanja, zaključeno je na sastanku Aktiva direktora.

Podsjećamo, Obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu koja su u godini pred polazak u školu počet će 1.04.2019.godine i trajat će do 14.06.2019.godine u trajanju od 50 radnih dana i maksimalnom dnevnom trajanju od 3 sata. Od osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona se očekuje da upis djece sa svog školskog područja izvrše u prvoj polovini marta 2019.godine,  kako bi na osnovu tih podataka predškolske ustanove mogle planirati prijem zaposlenika koji će provoditi program predškolskog odgoja i obrazovanje.

Važno je naglasiti da su ovo sistemske aktivnosti vlasti kako na lokalnom (općine TK i Grad Tuzla), tako i na kantonalnom nivou. U tu svrhu lokalne vlasti (općine i Grad Tuzla) su u svojim budžetima obezbijedile preko 300.000,00 KM, Ministarstvo obrazovanja i nauke je za afirmaciju predškolskog odgoja i poboljšanje uslova rada preko Vlade TK u prošloj godini obezbijedilo stedstva u iznosu od 305.000,00 KM od čega je  60.000,00 KM a za podršku realizaciji Obaveznog programa.

Zbog ukazane potrebe i nedostatka dovoljnog broja profesora predškolskog odgoja i obrazovanja Pedagoški zavod Tuzla će i ove godine provesti Obuku profesora razredne nastave za realizaciju predškolskih programa, shodno potrebama koje koje dostave predškolske ustanove.