U povodu 22. maja – Dana policije: Čestitka gradonačelnika i predsjedavajuće Gradskog vijeća Tuzle

U ime građanki i građana Tuzle, svim uposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i svim pripadnicima i pripadnicama policijskih snaga u Tuzli i Tuzlanskom kantonu, čestitamo 22. maj, Dan policije.

Današnji dan je prilika da se ponovo prisjetimo velikog doprinosa koji su pripadnici policije dali u odbrani našeg grada i naše domovine Bosne i Hercegovine, kao i važnosti njihove uloge u miru i u našem svakodnevnom životu.

Ovim putem se zahvaljujemo na njihovom svakodnevnom doprinosu sigurnosti u našem gradu i u osiguravanju lične i imovinske sigurnosti naših građana i građanki i posjetilaca, uz želju za unapređenjem statusa svih pripadnika policijskih snaga, za njihovu bolju bolje materijalno-tehničku opremljenost i za još uspješnijim radom i saradnjom sa svima koji brinu o sigurnosti i koji danonoćno rade na obezbjeđivanju ambijenta za nesmetan život i rad u našem gradu i državi.

Predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzle

Nataša Perić

Gradonačelnik Tuzle

dr.sc. Zijad Lugavić