U posljednjih sedam dana s teritorije BiH udaljeno 13 stranih državljana

Službenici Službe za poslove sa strancima udaljili su sa teritorije Bosne i Hercegovine, u posljednjih sedam dana, 13 stranih državljana među kojima je pet državljana Afganistana, četiri državljanina Albanije i četiri državljanina Turske.

Stranim državljanima prethodno su izrečene mjere protjerivanja te su osobe, do udaljavanja s teritorije Bosne i Hercegovine, bile pod nadzorom u Imigracionom centru.

Na osnovu Sporazuma o Readmisiji sa R. Srbijom, četiri državljana Afganistana su vraćeni u Republiku Srbiju, dok su druge osobe vraćene u države porijekla.

Inspektori za strance, u saradnji sa policijskim službenicima, provodili su zajedničke operativne aktivnosti kontrole objekata u kojima se okupljaju migranti na području Unsko-sanskog i Tuzlanskog kantona.

Navedene aktivnosti rezultirale su pronalaskom osam stranih državljana iz Maroka, Libije, Pakistana, Alžira i Kube za koje je u postupku utvrđeno da su nezakonito ušli ili nezakonito boravili na teritoriji Bosne i Hercegovine.

– Služba za poslove sa strancima izrekla je navedenim stranim državljanima mjeru protjerivanja, sa zabranom ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini u periodu od jedne do pet godina. Stavljeni su pod nadzor u Imigracioni centar ili im je ograničeno kretanje na određeno mjesto, do udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine – navodi se.

U navedenom periodu Služba je otkazala privremeni boravak za dva državljanina Namibije jer su se promijenile okolnosti na osnovu kojih je boravak odobren.

– Predmetom rada Službe za poslove sa strancima od početka 2020. godine bilo je 15.057 migranta od kojih je 14.144 iskazalo namjeru podnošenja zahtjeva za azil. Od toga je, samo u posljednjih sedam dana, predmetom rada bilo 225 migranata od kojih je 209 iskazalo namjeru podnošenja zahtjeva za azil. U privremenim prihvatnim centrima trenutno boravi 6.210 migranta – ističe se.

Služba za poslove sa strancima kontinuirano provodi pojačane operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka stranaca u BiH, u cilju suzbijanja ilegalnih migracija i udaljavanja ilegalnih migranata iz Bosne i Hercegovine.

/RTV Slon/