U ponedjeljak u kasarni Dubrave obilježavanje Dana oružanih snaga BiH

U ponedjeljak će u kasarni Dubrave biti održana svečana ceremonija kojom će biti obilježen Dan oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Tokom ove godine završetkom ciklusa obuke u Oružanim snagama BiH planiran je prijem 309 mladih vojnika, 155 podoficira i 117 oficira, čime bi ukupna popuna Oružanih snaga bila 585 vojnih lica.