U ponedjeljak počinje isplata naknada majkama porodiljama

U ponedjeljak će započeti isplata naknada majkama koje su mališane na svijet donijeleod prvog aprila 2021. godine do prvog aprila 2022. godine, dogovoreno je na današnjem radnom sastanku premijera TK Irfana Halilagića, ministra za rad, socijalnu politiku i povratak
Mirsada Muhamedbegovića i ministra finansija Suada Mustajbašića.
Pravo na ovu jednokratnu naknadu, u pojedinačnom iznosu od 996 KM, do sada je ostvarilo 460 majki, odnosno onoliko koliko je podnijelo zahtjev i koliko je obrađeno. Njima je za isplatu u ponedjeljak osigurano ukupno 465.000 KM.
Iako je rok za predaju zahtjeva za naknadu istekao 30. juna, iz Ministarstva najavljujuda će taj rok biti produžen. Time će i ostale majke, koje do sada nisu predale svoje zahtjeve, akoje su djecu rodile od 1.aprila 2021., do 1. aprila 2022.godine imati pravo da u narednomperiodu predaju zahtjeve za naknadu. Cilj produženja roka jeste da se svim majkama koje surodile u spomenutom periodu omogući konzumiranje ovog prava, a za što su Budžetom TK predviđena sredstva.
Kada su u pitanju mjesečne naknade za majke koje su djecu rodile od 1. aprila 2022.godine do danas, u toku je obrada i unos podataka.
„Zbog obimne dokumentacije, kao i činjenice da se radi o sasvim novom pravu,centrima za socijalni rad i Ministarstvu je potrebno malo više vremena da unesemo svepodatke i kreiramo konačne spiskove za isplatu. Taj proces je u toku pa isplate i tih naknada očekujemo veoma brzo“, kazao je ministar rada, socijalne politike i povratka Mirsad Muhamedbegović.
Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je cjelokupno novo pravo inicirano, uspostavljeno, pravno precizirano i konačno finansijski realizirano za 4 mjeseca.
„Ovo je veoma značajna pronatalitetna mjera kojom, s jedne strane želimo stimulirati
natalitet, a s druge strane pomoći mladim roditeljima pri suočavanju sa izazovima koje nosi dolazak novog člana porodice. Činjenica da smo cjelokupan proces od uvođenja novog prava, pa do isplate završili za manje od 4 mjeseca mandata, dovoljno govori o dinamici našeg rada i želji da realiziramo sve zacrtane aktivnosti“, kazao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Ministar finansija Suad Mustajbašić danas je naglasio da su sredstva za isplatu, kako jednokratnih novčanih naknada, tako i redovnih mjesečnih naknada majkama porodiljama u
budžetu Tuzlanskog kantona već osigurana: „novac je osiguran i spreman za isplatu. Čekamo da centri za socijalni rad i Ministarstvo provedu proceduru, kreiraju i dostave nam spiskove korisnika, kako bismo nakon ponedjeljka i ostalim korisnicima redovnih mjesečnih naknadamogli isplatiti njihova prava.