U oktobru se očekuje otvaranje Centra za autizam

Udruženje roditelja djece osoba sa autizmom, Svjetski dan svjesnoti o autizma obilježilo je okupljanjem ispred nedovršenog objekta Centra za autizma za čiju dalju izgradnju nedostaje još oko 500 000 KM. Nakon intervencije ombudsmena BiH iz tekuće rezerve budžeta FBiH za 2018. godinu izdvojena su sredstva u iznosu od 150.000 KM za izgradnju Centra za autizam u Tuzli. Sredstva za završetak izgradnje Centra svojim budžetima predvijdeli su i Kantonalna vlada i Grad Tuzla.

„Vlada TK je u svom budžetu predvijdela 100 000 KM i Grad Tuzla 50 000. Očekujemo da će i ostale općine sabrati oko 150 000 KM i moram i ja sad lično da obećam da će ovaj objekat ove godine do mjeseca oktobra biti završen“, izjavio je Meho Sadiković, predsjednik Udruženja roditelja djece, odoba sa autozmom.

Vlada TK do sada je u izgradnju Centra uložila više od 300.000 KM, koliko je to bilo predviđeno prvobitnim ugovorom sa austrijskom organizacijom „Hilfswerk“, nakon čijeg je povlačenja cijeli projekat ostao nedovršen.

„Imamo mi u Budžetu za 2018. godinu planirana sredstva za izgradnju Centra za austizam i aj se nadam da ćemo mi u ovoj godini Centar za autizam staviti u funkciju, korisnicima omogućiti bolji i kvalitetniji tretman i integraciju u društveni život na jednom boljem i kvalitetnijem nivou“, izjavio je Jakub Suljkanović, premijer TK.

Budući da je autizam neurobiološki razvojni poremećaj koji se najčešće manifestuje unutar prvih 30 mjeseci života, odnosno unutar prve tri godine života, rano otkrivanje od izuzetnog je značaja. Roditelji često sami nisu u stanju prepoznati autizam, a čak i onda kada se uspostavi dijagnoza naizvjesno je šta i kako dalje, jer u našoj zemlji još uvijek ne postoji niti jedan specijalizirani dijagnostički tim za autizam. Na području našeg kantona živi oko 80-toro djece sa poremećajem iz autističnog spektra, a značajan broj njih je bez ikakvog tretmana i podrške, što otežava funkcionisanje cjelokupne porodice.

„Ja već imam sina od 23 godine, a ima djece koja su dosta starija, to su faktički već odrsale osobe. Oni zahtjevaju 24 – verosatnu pažnju Znači, mora biti kontinuirano neko sa tom osobom, a centar bi prije svega mogao pomoći u ranoj rehabilitaciji, a zatim i u kansijem tretmanu i rehabilitaciji osoba sa autizmom“, kazao je Muhidin Džibrić, roditelj.

Nije poznato koliko je građana iz BiH zahvaćeno poremećajima iz autističnog spektra. Dijagnosticirano je oko 900. Prema umjerenim procjenama pretpostavlja se da je nekim oblikom autizma obuhvaćeno između 8 i 20 hiljada građana. Ukoliko centar, čija gradnja je počela 2015. godine, konačno bude završen i pušten u rad, biće to jedina ustanova ove vrste u BiH čijom izgradnjom bi djeca dobila pravovremenu pomoć, mjesto za edukaciju i rehabilitaciju ali i mjesto na kojem bi oni sa najtežom dijagnozom mogli biti smješteni i imati adekvatnu njegu i pomoć.

(Nezavisni.ba)