U novembru u FBiH 17.915 turista, najviše noćenja turista iz UAE i Hrvatske

Ukupan broj dolazaka turista u novembru 2020. godine u Federaciji BiH iznosio je 17.915 što je za 72,8 posto manje u odnosu na novembar  2019. godine, a u odnosu na oktobar  2020. godine manje je za 27,7 posto.  Učešće domaćih turista bilo je 60,3 posto, a stranih turista 39,7 posto.

Ukupan broj noćenja turista u novembru 2020. godine iznosio je 36.857 što je za 68,2 posto  manje u odnosu na novembar  2019. godine, a u odnosu na oktobar 2020.godine manje je za 27,9 posto. Učešće domaćih turista u ukupnom broju ostvarenih noćenja bilo  je 55 posto, a stranih turista 45,0 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 93,5 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (25,7 posto), Hrvatske (14,2 posto), Srbije (8,7 posto), Turske (5,8 posto) i Kuvajta (4,2 posto) što je ukupno 58,6 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 41,4 posto noćenja.

Broj raspoloživih kreveta u novembru 2020. godine iznosio je 20.033 što je za 32,1 posto manje u odnosu na novembar  2019. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 6,6 posto.