U naselju Tinja kod Srebrenika 20 porodica iz kolektivnih centara dobilo ključeve stanova

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić i gradonačelnik Srebrenika Nihad Omerović uručili su ključeve novoizgrađenih stambenih jedinica za 20 raseljenim porodica koje su boravile u kolektivnim i alternativnim smještajima na području Grada Srebrenika.

Višestambeni objekat je izgrađen kroz projakat CEB II – Zatvaranje kolektivnih i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Kroz ovaj projekat osigurana su kreditna sredstva Razvojne banke Vijeća Europe za zatvaranje 121 kolektivnog centra u BiH. Za tu namjenu bit će osigurano 2.600 stambenih jedinica u 82 zgrade i objekta u 45 općina i gradova u BiH. Na taj način će biti zatvoreni svi kolektivni centri u RS i više od 76 % na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Na području Federacije BiH u toku je izvođenje radova na izgradnji stambenih objekta sa ukupno 351 stambenom jedinicom za devet podprojekata koji se realiziraju na području Bihaća, Gračanice, Mostara, Čapljine, Živinica, Lukavca, Ključa, Kalesije i Foče/Ustikoline.

Do sada je završena sanacija i izgradnja objekata za 27 podprojekata sa ukupno 653 stambene jedinice. Od čega su useljene 473 stambene jedinice, a do kraja godine planira useljenje još 180 porodica u nove stambene jedinice u  Velikoj Kladuši, Čeliću, Goraždu, Pale FBIH, Mostaru i Ilidži.

Ukupna vrijednost podprojekta Tinja iznosila je 2.104.000 KM (od čega je iznos 1.638.000KM kreditnih sredstava CEB-a, a ostatak iznosa u vrijednosti od 466.000 KM je osigurao Grad Srebrenik).