U narednom periodu u Tuzli plaćanje parkinga SMS porukom

Jedan od problema sa kojim se građani Tuzle svakodnevno susreću jeste parking i plaćanje parking prostora. U strogom centru grada parking karta u trajanju od sat vremena košta dvije konvertibilne marke, dok u drugim dijelovima košta dosta manje, ali mjesta za parking skoro da nikada nema.

Prateći sve trendove koji bi građanima mogli olakšati u rješavanju ovog problema, Javno komunalno preduzeće “Saobraćaj i komunikacije” Tuzla, početkom marta ove godine pokrenulo je postupak javne nabavke “platforme” koja će omogućiti plaćanje parking prostora SMS porukom, a koja bi u konačnici mogla biti u upotrebi već sredinom ljeta.

“Bez obzira što mi na svakom parkiralištu imamo parking automate, jednostavno za tu uslugu treba i sitan novac, tako da kada se neki sastanak produži da ne moraju izlaziti na automat platiti nego mogu i putem platforme, odnosno aplikacije koja će biti u sklopu te platforme platiti tu uslugu”, kazao je Nedžad Malikić, direktor JKP “Saobraćaj i komunikacije” Tuzla.

Plaćanje parkinga putem SMS poruke olakšat će građanima koji svoje obaveze trebaju rješavati na lokacijama koje su dalje od mjesta parkiranja, ali i onima koji su prinuđeni čekati satima u redovima i koji zbog toga što moraju produžiti parking, izgube red. Korak prije same realizacije projekta jeste uključivanje sva tri operatera kako bi svi građani mogli plaćati parking na ovaj način.

“Tri su nam broja potrebna jer u gradu Tuzla imamo tri zone, tako da ćemo nakon toga sklapati ugovor sa sva tri operatera koji rade na području Bosne i Hercegovine kako bi svi naši građani bez obzira koje usluge koriste mogli da plaćaju i putem SMS-a”, istakao je Nedžad Malikić, direktor JKP “Saobraćaj i komunikacije” Tuzla.

Platforma koja će omogućiti plaćanje parkinga SMS porukom ne isključuje tradicionalan način plaćanja parkinga, odnosno plaćanje parkinga na parking automatima, što znači da će građani imati priliku da biraju na koji način žele plaćati parking.

Korištenje aplikacije bit će sasvim jednostavno, i nakon preuzimanja aplikacije do plaćanja parkinga za vaš automobil, dijeli vas samo jedan klik. Pored ovog projekta, u narednom periodu JKP “Saobraćaj i komunikacije” planira povećati broj parking mjesta u Tuzli, ali i raditi na ukidanju blokade vozila.