U Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla održan koncert na gitari Đanija Šehua iz Sarajeva

U Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla u sklopu Centra za kulturu održan je koncert na gitari svjetskog muzičara Šehua uz prisustvo publike koja je uživala u zvucima ,a i mališani koji su prisustvovali su cupkali nogicama,  dok su se zvuci gitare upijali u šarolikost boja umjetničkih slika Ismeta Mujezinovića sa zidova galerijskog prostora koja su dala jednu notu više za ovaj muzički događaj.
Sarajevski gitarista Đani Šehu se predstavio tuzlanskoj publici raznovrsnim repertoarom i kompozicije je izvodio na više gitara, a na repertoaru su bile kompozicije: Giovani Zamboni (1664-1721) transkripcije Đani Šehu, Sonata br.9 (1718) I Prelude , ii Allemonde, III GIGUE , IV Sarabande , V Gavotte.
Napoleon Coste (1805-1883) Fantaisie Dramatique Le Deport op .31 (1856)
Isac Albeniz (1860-1909) Suite Espanola op, 47, br.1(1882-1889) I Granada , IV Codiz
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) i Vojislav Ivanović( r.1959) Cafe Pieces (1986) II Cafe –Tear Prelude , III Improvision and Donce.
Publika je uživala u zvukovima gitare i nagradila mladog gitaristu Đania Šehu sa gromkm aplauzom.
Đani Šehu je rođen 1980 godine u Sarajevu, gdje je završio i osnovno i srednje muzičko obrazovanje stiče u svom gradu.Po završetku srednje  škole, započinje studije gitare na konzervatoriju Ecole Normale de Musique Alfred Cortot u Parizu, u klasi prof. rafael Andiea. Godine 2000.odlazi u Beč gdje započinje studije na Universitete  fur  Musik und darstelfende Kunst Wien . Diplomirao je 2006 godine  na koncertnom Odsjeku za gitaru u klasi prof. Konrada Ragossnika i prof. Alexandera Awetea.Zvanje magistra stiče 2010 godine u klasi prof.Aleksandra Swetea.Usavršavao se na brojnim seminarima i majstorskim radionicama kod svjetskih priznatih profesora i umjewtnika. Kao solista i kamerni muzičar, nastupao je u BiH,Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Austriji , Francuskoj, Švedskoj, Italiji , Njemačkoj, Japanu, Danskoj, Španiji .Sarađivao je sa Sarajevskom filharmonijom, Dubrovačkim gudačkim kvartetom, teTonart Sinfoniettom iz Austrije.Od 2006 godine predaje na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Iz njegove klase izašla je nekolicina mladih umjetnika koji su skrenuli pažnju stručne javnosti svojim uspjesima na takmičenjima i koncertima u zemlji i inostranstvu.Aktivno održava koncerte, majstorske radionice, te učestvuje kao predavač i član žirija na festivalima i takmičenjima , u zemlji i inostranstvu.Osnivač je i direktor Sarajevo Internacional Guitar Festivala.

 Piše:  Duška REBIĆ