U martu novi pokušaj prodaje “Aide” u Tuzli i “Muške vode” u Kladnju

U nekadašnjem obućarskom gigantu “Aidi” stečaj je pokrenut prije dvije godine. Do sada je održano desetak različitih prodaja. Konkretno, preostalo je još prodati pogon u Tuzli, kao još jedini ”Aidin” objekat koji nije unovčen. Na prodaji će biti 5. marta. To je već sedmi pokušaj.

– U momentu izrade dokumentacije za donošenje odluka, procijenjena vrijednost kompletnog objekta je oko 7.020.000 KM. U skladu s odlukama Odbora povjerilaca u sedmoj prodaji predviđena je najniža cijena ispod koje se imovina ne može prodati u iznosu od 3.853.000 KM, što u osnovi čini oko 55 posto procijenjene vrijednosti – kazao je stečajni upravitelj firme “Aida” Mehmed Krainović.

Ima interesa potencijalnih novih vlasnika, ali stečajni upravitelj pretpostavlja da oni čekaju da se cijena imovine umanji.

Zaintresiranih je bilo i u slučaju Kompleksa ”Muška voda” u Kladnju koji je također u stečaju. Stečajna upraviteljica navodi kako su sami pokušali stupiti u kontakt sa nekim bh. internacionalnim sportistima i ponuditi im kompleks na prodaju. Obično je ograničavajući faktor bio pristupni put do ovog turističkog bisera.

– Cijena je 2.743.000 KM i ona je umanjena za procijenjenu vrijednost od nadležnog sudskog vještaka za 20 posto – istakla je stečajna upraviteljica ”Kompleks Muška voda u stečaju’ Asima Pračić.

U slučaju kompleksa Muška voda još nije preciziran datum prodaje, ali se zna da će biti oko 20. marta. Čekaju saglasnost suda na tekst i objavu oglasa. Ukoliko prodaje uspiju, novac će ići povjeriteljima. U slučaju ”Aide” već se zna da će novac prioritetno ići u fondove za PIO i zdravstveno osiguranje. Na taj će način biti povezan radni staž, a što je direktna korist za bivše radnike.

(Nezavisni.ba)