U Kantonaloj privrednoj komori Tuzla : Održan seminar „Evropski recept za razvoj vaše kompanije“

Kantonalna privredna komora Tuzla je u saradnji sa ICC Tuzla (International Creativity Company) i Elite Academy Balkans Beograd, upriličila seminar „Evropski recept za razvoj vaše kompanije“ BDPE Business Development Program – EU models.

Seminar je tretirao pitanje pripreme kompanije za izazove koje ih očekuju u budućnosti, a najprije za pristup otvorenom tržištu EU. Predstavljeni su najvažniji segmenti u pripremi kompanija za evropski put, a naglašena je važnost odabira saradnika i formiranja timova te njihovog motiviranja radi postizanja maksimalnih rezultata. Teme prezentirane na seminaru u Komori su privukle veliki broj vlasnika i direktora kompanija, te voditelja sektora za ljudske resurse u privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

“Velika je ovo i značajna manifestacija za cjelokupnu privredu Tuzle i Tuzlanskog kantona. Uvijek su dobrodošle edukacije posebno kada je riječ o novim tehnikama upravljanja preduzećima, o prezentaciji n ovih izazova koji čekaju sve kompanije u 21. vijeku. Kako doći do ljudskih resursa, kako upravljati ljudskim resursima, kakousvojiti nove modele poslovanja, kako implementirati savremene načine poslovanja koji upotrebljavaju informacione i komunikacijone tehnologije, kako se boriti protiv rastućeg cyber kriminala su teme na koje su odgovori vrlo značajni. Daju novu viziju, nove aspekte koje će moći implementirati u poslovanju kako bi poslovanje digli na viši nivo i kako bi bili konkurentniji, produktivniji, uspješniji na svim tržištima na kojima posluju”, rekao je Zijad Lugavić gradonačelnik Tuzle.

O značaju seminara govorio je i Nedret Kikanović predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla: “Zadovoljstvo nam je da u realizaciji kvalitetnog seminara sa vrlo značajnim temama, za partnere imamo ICC Tuzla i Elite Academy Balkans Beograd. Ono što privrednicima donosi ovaj seminar je veoma bitno za razvoj kompanija u smislu menadžmenta, ljudskih resursa i marketinga. Vrlo je značajno da sa ovog seminara učesnici ponesu saznanja o tome kako shvatiti značaj nastupa na evropskom tržištu, značaj kvalitetnog organizovanja za konkurentnost na evropskom tržištu. Ovo je početak saradnje i namjera nam je da i u narednom periodu našim kompanijama organizujemo edukacije iz ovakvih i drugih oblasti”, izjavio je predsjednik Kikanović.

Privrednici, predstavnici brojnih kompanija sa područja Tuzlanskog kantona bili su zadovoljni seminarom u Komori i temama koje su organizatori obradili. Među njima i Kasim Selimović vlasnik firme “Piemonte” Tuzla i kompleksa “Muška voda” a ujedno i predsjednik Odbora Udruženja za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo Kantonalne privredne komore Tuzla: “Želim istaći da je ovaj seminar od velikog značaja za sve privredne subjekte sa područja Tuzlanskog kantona. Mislim da će nam dati rješenja kojima ćemo unaprijediti poslovanje i savladati probleme sa kojima se privreda susreće. Znamo da je gorući problem naše privrede nedostatak kvalitetnih kadrova. Ovakvi seminari, koji donose novitete u obučavanju i osposobljavanju kadrova, imamo i garanciju za uspjeh i prevazilaženje problema sa kojima se privreda suočava”, mišljenje je Kasima Selimovića.

Kako je istaknuto na skupu u Komori, u savremenom svijetu poslovanja menadžeri, osim upravljanja, vladaju vještinama motiviranja saradnika, tako stvaraju dodatnu, pozitivnu radnu energiju, koja donosi produktivnost i zadovoljstvo radnika, a time i uspjeh kompanije. “Najvažniji kapital u svakoj kompaniji su ljudi. Važno je kako odabrati saradnike, napraviti vrhunski tim, kako ih motivirati, voditi, zadržati i učiniti lojalnim, da kompaniju shvate kao svoju. Cilj radionice je vlasnicima i direktorima kompanija u BiH predstaviti najvažnije segmente u pripremi kompanija za evropski put, a to su podizanje standarda produktivnosti, poboljšanje organizacije, efikasnosti i motivacije zaposlenih“, istakao je Miša Pavičević direktor Elite Academy Balkans.

Na seminaru su o ovim temama, osim Pavičevića, govorili i direktor Magsistema iz Beograda Milan Milinković; Erika Blažić HR menadžer Elite Academy Balkans; Jasmin Hasančević, direktor International Creativity Company Tuzla i menadžer razvoja poslovanja ASA bolnice Sarajevo Mladen Komarica.

Dino Kalesić