U Gradskoj upravi održan sastanak sa predstavnicima Elektrodistribucije Tuzla

Gradonačelnik Grada Tuzle dr.sc. Zijad Lugavić sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima JP Eletroprivreda BiH – Elektrodistribucija Tuzla, na kojem je razgovarano o dosadašnjoj suradnji te projektima koji se planiraju realizirati na području grada Tuzle.

Predstavnici Elektrodistribucije Tuzla istakli su da je upravljanje distributivnom mrežom na području grada Tuzle uredno i da je u proteklom periodu postojala dobra suradnja, na obostrano zadovoljstvo. Radni sastanak bio je prilika da se razgovara i o zajedničkim projektima planiranim za naredni period.

Između brojnih tema, koje su se našle na dnevnom redu, najviše pažnje posvećeno je snabdijevanju električnom energijom stanovništva na području grada, boljoj infrastrukturnoj povezanosti, kao i planiranim investicionim projektima i drugim aktivnostima na području grada Tuzle.