U Galeriji GM u Tuzli otvorena izložba slika autorice Biljane Vrbić-Mačak iz Zavidovića

U velikom galerijskom prostoru Galerije „GM“ u Tuzli 26.3. 2022 godine otvorena je izložba slika autorice akademske slikarice Biljane Vrbić –Mačak koja je već prepoznata u Tuzli jer je već izlagala svoja djela ranije, ali i svakako i na nedavno održanom festivalu minijature Mali format u BKC-u predstavila se svojim djelima.
Na otvaranju izložbe prisustvovali su ljubitelji likovne umjetnosti koji su bili zainteresovani za stvaranja slika na ovaj neubičajeni način , a o izložbi je govorio akademik Enver Mandžić, vlasnik hrama umjetnosti „GM“ Galerije  koji je otvorio izložbu.
Na izložbi u ovom hramu umjetnosti galeriji „GM“u kojoj izlažu poznata imena iz svijeta umjetnosti autorica izložbe ,akademska slikarka Biljana Vrbić –Mačak se predstavila sa svojih 50-tak djela , kombinovane tehnike. Riječ je o lirskoj apstrakciji koja nastaje istraživanjem i igrom različitih raciklažnih materijala, karton, piljevina, papir, konopac , boje i drugo.
Zidovi slika živih boja, neobičnih likovnih izraza u kojima svaki posjetilac može posebno za svoju dušu prepoznati neki poseban ambijent i nešto u njemu su okružili galerijski prostor. Zainteresovana ljubitelji likovnosti su imali priliku da uživaju u razgledanju djela na zidovima u kojima su predstavljena i stabla, krošnje, grane, drveća, trava, šuma u krošnjama, kako je i na ovaj način najavljen dolazak proljeća, koje nam je baš stiglo u vrijeme otvaranja izložbe.
Kako je istakla o djelima likovna kritičarka Sanela Nuhanović, najnoviji ciklus akademske slikarice Biljane Vrbić –Mačak sastoji se od slika rađenih tokom dvije godine u tehnici akrilika ili u kombinaciji akrilika i ulja na platnu.U ovom recentnom likovnom ostvarenju, u kojima autorica nastavlja istraživanja likovnih problema i vlastitog identiteta, očituje se izrazita stvaralačka radoznalost, ushićnost, pokretačka snaga i energija koji izviru iz dubine njenog umjetničkog duha.
U novom slikarskom ciklusu autorica je posebnu pažnju posvetila obradi površine svojih slika, te je različitim likovno-tehničkim postupcima među likovnim elementima postigla raznovrsne efekte. Linearna razigranost je jedna od dominantnih karakteristika slika ovog ciklusa. Slike Biljane Vrbić-Mačak su i kompozicijski i koloristički vrlo dinamične, snažnog vizuelnog intenziteta, u njima se odražava energija umjetničkog izraza, senzibilnosti i osobenosti autorice, a naslućuju se nova promišljanja, autorice i traganja za novim mogućnostima, istakla je likovna kritičarka Nuhanović.
Akademska slikarka Biljana Vrbić-Mačak se bavi slikarstvom od 1985.godine.Izlagala je na preko 2o samostalnih izložbi i veći broj kolektivnih.
Autorica izložbe Biljana Vrbić-Maćak je rođena u Zavidovićima 1962 godine, diplomirala je 1985 godine, a postdiplomski studij završila je 1990 godine na odsjeku za slikarstvo Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici 2016 godine obranivši disertaciju pod nazivom „Od umjetničkog  ka dječjem stvaralaštvu“.Uz  pedagoški rad, aktivno se bavi umjetničkim radom od 1985 godine do danas, a članica je ULUBiH-a od 1987.godine.
Izložba je otvorena do 8.aprila do kada se može pogledati.
  

Duška REBIĆ