U Federaciji BiH broj kurirskih usluga manji za 14,6 posto

Obim poštanskih usluga kod pismonosnih pošiljki u periodu januar – mart 2022. godine u odnosu na isti period 2021. godine veći je za 5,2 posto.

Broj paketa u prva tri mjeseca 2022. godine u odnosu na isti period
2021. godine manji je za 8,5 posto. 

Broj kurirskih usluga u periodu januar – mart 2022. godine u odnosu na
isti period 2021. godine manji je za 14,6 posto.

Pismonosne i paketne pošiljke obuhvaćaju broj pismonosnih pošiljaka prispjelih u unutrašnjem prometu i prispjelih i otpremljenih u međunarodnom prometu.