U FBiH u novembru 44,6 hiljada turista, ostvareno 93,8 hiljada noćenja

Ukupan broj dolazaka turista u novembru 2021. godine u Federaciji BiH iznosio je 44.681 što je za 148,4 posto više u odnosu na novembar 2020. godine, a u odnosu na oktobar 2021. godine manji je za 31,9 posto. Učešće domaćih turista u ukupnom broju dolazaka bilo 44 posto, a stranih turista 56 posto.

U novembru 2021. godine ostvarena su 93.842 noćenja što je za 153,5 posto više u odnosu na novembar 2020. godine, a u odnosu na oktobar 2021. godine manje je za 31,1 posto. Učešće domaćih u ukupno ostvarenom broju noćenja bilo je 38,4 posto, a stranih turista 61,6 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske (13,7 posto), Srbije (9,8 posto), Ujedinjenih Arapskih Emirata (9,6 posto), Saudijske Arabije (7,9 posto) i Turske (7,8 posto) što je ukupno 48,8 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 51,2 posto noćenja.

Broj raspoloživih kreveta u novembru 2021. godine u Federaciji BiH iznosio je 24.103 što je za 19,2 posto više u odnosu na novembar 2020. godine.

U novembru 2021. godine u Republici Srpskoj ostvareno je 21.814 dolazaka turista, koji su ostvarili 51.342 noćenja.

U novembru 2021. godine, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku RS je raspolagala sa 11.129 stalnih ležaja.