U Domu zdravlja u Tuzli od danas primjena e-legitimacije

Tuzlanski Dom zdravlja prva je javna zdravstvena ustanova u Tuzlanskom kantonu u kojem je počela primjena elektronske knjižice. Informatički tim Zavoda zdravstvenog osiguranja TK razvio je aplikaciju pomoću koje će osiguranici na osnovu bilo kojeg indentifikacionog dokumenta moći imati uvid u svoj status, a neće morati ovjeravati zdravstvene knjižice.

U toku godine Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona bilježi dva miliona posjeta osiguranika koji dolaze da ovjere knjižicu ili plate markicu.

Uvođenjem e-knjižica to za osiguranike registrirane u Službi porodične medicine tuzlanskog Doma zdravlja postaje prošlost. Cilj uvođenja ovog sistema je da se skrati vrijeme od traženja do pružanja zdravstvene usluge.

– Osiguranici neće dolaziti ovjeriti knjižicu nego će direktno ići ljekaru kada im je potrebna zdravstvena zaštita – kazao je direktor ZZO TK Mirsad Hodžić.

Uvođenjem e-knjižice u javno-zdravstvene ustanove napravljene su uštede kod softverskog rješenja u iznosu od četiri miliona KM.

Softver za e-knjižice rezultat je isključivo domaće pameti informacionog tima ZZO TK. Riječ je o jedinstvenoj aplikaciji ovakve vrste u BiH.

Kreiranjem softvera 427 hiljada osiguranih osoba uvedeno je u bazu podataka. Njihovi podaci dostupni su u svim domovima zdravlja u TK.

– Olakšat će i našim zdravstvenim radnicima, jer će sve podatke imati u sistemu, i sve što je potrebno prilikom rada – navela je šefica Službe opšte porodične medicine DZ Tuzla Samira Srabović.

Osim tuzlanskog Doma zdravlja, iz ZZO TK poručuju da će i ostali domovi zdravlja u sistem e-knjižica ući do kraja ove godine. Nakon toga se očekuje i uvođenje e-recepata i e-bolovanja što će uveliko olakšati rad u ambulantama porodične medicine.