U doktorskoj disertaciji dr. Izetbegović naveden mentor dr. Asim Kurjak koji je to demantirao

Pitanje vjerodostojnosti diplome generalne direktorice Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu Sebije Izetbegović preokupira javnost već izvjesno vrijeme. Izetbegović u svojoj biografiji je ustvrdila da je u ratnim godinama specijalizaciju iz ginekologije, koju je započela u Sarajevu, nastavila u Zagrebu, u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. No, tu je informaciju ovih dana demantirao dr. Asim Kurjak. Uslijedile su brojne reakcije.

Spominje se sada da prof. Izetbegović nedostaje 30 mjeseci za specijalizaciju!? Novinska agencija Patria u posjedu je nekoliko strana doktorske disertacije dr. Izetbegović gdje se navodi da joj je mentor Asim Kurjak. Čak se i u radu zahvalila prof. Kurjaku, mentoru njenog rada, te prim. Dr. Stjepanu Skenderoviću, prof. dr. Idrizu Bukviću i prof dr. Sreći Šimiću.

Uz još neke ljekare dr. Izetbegović je posebno zahvalila dr. Senadu Mehmedbašiću za pomoć tokom izrade doktorske teze. Jučer su i zvanično najavili neki zastupnici u Skupštini KS da će pisati Vladi Kantona Sarajevo da se pošalje na Medicinski fakultet kantonalna inspekcija da izuzme dokumentaciju.

„Vrlo će lako gospođa Izetbegović dokazati da je sve uredu. Dakle, uputit ćemo zahtjev Vladi KS da izvrši nadzor. Da tokom ove sedmice kantonalni inspektori uđu i izuzmu dokumentaciju. Ako je sve uredu, gospođa Izetbegović zaslužuje javnu ispriku, ako nije, ne znam šta će nam onda ona i njen muž ponuditi kao objašnjenje“ kazao je jučer, između ostalog, Konaković.