U Ateljeu Ismet Mujezinović: Večeras Javna rasprava o Nacrtu budžeta grada Tuzla za 2022. godinu

Omladinski pokret Revolt poziva sve zainteresovane na Javnu raspravu o Nacrtu budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu koja će se održati u četvrtak, 18.11.2022. godine u Ateljeu Ismet Mujezinović s početkom u 18h.

Raspravu organizuje Pokret kao jednu od aktivnosti projekta “Ohrabrivanje učešća mladih u procesima donošenja odluka”. Osnovni cilj projekta je aktivna participacija građana u javnom životu. Imajući ovo u vidu Revolt smatra da je Javna rasprava način za građanstvo da ukažu na probleme, postave pitanja, iznesu svoje prijedloge o Nacrtu Budžeta.

Javna rasprava ni u kojem slučaju nije prostor za promociju političkih subjekata i političkih stranaka i otvorena je za sve građane i građanke.

Želimo naglasiti da nam je izuzetno važno poštivanje propisanih epidemioloških mjera zbog čega prilikom održavanja Javne rasprave, učesnike i učesnice pozivamo na maksimalnu odgovorost prema svom zdravlju i zdravlju drugih, kao i da se pridrižavaju svih mjera i preporuka koje izdaju nadležne zdravstvene institucije i ustanove, saopćili su iz Revolta.