U 2017. godini u BiH uništen 10.801 komad nelegalnog naoružanja

U BiH su tokom 2017. godine realizovane tri akcije prikupljanja i uništavanja malog i lakog oružja u okviru kojih je prikupljen i uništen 10.801 komad i dio oružja, što u odnosu na ranije godine predstavlja izuzetan rezultat, izjavio je danas predsjedavajući Koordinacionog odbora za kontrolu malog i lakog naoružanja u BiH Ermin Pešto.

Pešto je na konferenciji za novinare rekao da su akcije prikupljanja i uništavanja naoružanja tokom 2017. godine sprovedene u aprilu, julu i decembru uz podršku Evropske komisije, UNDP-a i Regionalnog centra za kontrolu lakog i malog naoružanja Sisak.

“Realizacijom tih akcija dat je veliki doprinos poboljšanju cjelokupne stabilnosti u BiH i u regionu. Prikupljanje i uništavanje ove količine malog i lakog oružja rezultat je uspješnog rada svih policijskih agencija u BiH u borbi protiv ilegalne trgovine naoružanjem”, rekao je Pešto, koji je pomoćnik ministra bezbjednosti BiH.

Upoređujući ovogodišnji rezultat, Pešto je napomenuo da je od 2013. do 2016. godine, kada je sprovođena koordinisana kampanja podizanja svijesti građana na prikupljanju i zbrinjavanju nezakonitog naoružanja, širom BiH ukupno prikupljeno i uništeno više od 11.000 komada i dijelova malog i lakog oružja.

Pešto je naglasio da se procjenjuje da je u BiH u nelegalnom posjedu između 150.000 i 750.000 komada malog i lakog oružja.

Kada je riječ o zakonima koji regulišu legalno posjedovanje naoružanja, pomoćnik ministra bezbjednosti je napomenuo da je BiH specifična i da 12 zakona reguliše pitanje oružja u posjedu građana, od kojih je devet usklađeno sa direktivama EU.

On je pojasnio da su u Kantonu Sarajevo, Unsko-sanskom i Posavskom kantonu vode aktivnosti na usvajanju zakona u skladu sa direktivama EU.

Pešto je rekao da je Koordinacioni odbor za kontrolu malog i lakog naoružanja u BiH prikupio podatke koliko oružja je u legalnom posjedu građana tako da je zaključno sa 31. decembrom 2016. godine registrovano 341.324 komada oružja, što znači da oko 10,4 odsto građana ima isprave o oružju.

“U Federaciji BiH je 168.548, Republici Srpskoj 168.550, Brčko distriktu 4.226 komada. Od kantonalnih MUP-ova, u Tuzlanskom kantonu je najveći broj legalno registrovanog oružja 37.415 komada, rekao je on.

Kad je riječ o uništavanju viška naoružanja i nestabilne municije u posjedu Oružanih snaga BiH, Pešto je rekao da je za to zaduženo Ministarstvo odbrane BiH uz podršku međunarodnih organizacija.

Rukovodilac Sektora UNDP-a za pravdu i bezbjednost Slobodan Tadić naglasio je da je BiH lider u regionu kada je riječ o strateškim dokumentima o pitanju kontrole malog i lakog naoružanja.

Tadić je istakao da UNDP podržava sve reformske procese koje sprovode Ministarstvo odbrane i Ministarstvo bezbjednosti, te ja angažovan na kontroli naoružanja u BiH.

Prema njegovim riječima, UNDP sa Ministarstvom odbrane BiH radi na uništavanju viškova nestabilne municije u BiH putem domaćih kapaciteta i regionalne saradnje, napominjući da je u proteklih 10 godina uništeno više od 14.000 tona viška nestabilne municije.

(nezavisne.com)