Tuzlanski kanton iz Budžeta Federacije BiH danas dobio 38,9 miliona KM

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je, u skladu sa Odlukom o raspodjeli sredstava kantonima u iznosu od 200.000.000 KM, uputila naloge prema bankama za uplatu sredstava kantonima iz Budžeta Federacije BiH za 2022. godinu. Riječ je o finansijskoj  pomoći Vlade Federacije BiH budžetima kantona za provođenje strukturalnih reformi i finansiranje/sufinansiranje infrastrukturnih projekata od značaja za Federaciju BiH u omjeru 50 posto naprema 50 posto.

Naime, Odluka Federalne vlade o raspodjeli sredstava Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni donesena je 26. maja, a ugovori o dodjeli sredstava s kantonima potpisani su 10. juna 2022. godine.

Kriteriji za raspodjelu 200 miliona KM kantonima su broj stanovnika prema popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine, uz primjenu pondera dva za Posavski i Bosansko-podrinjski kanton.