Tuzlanska Solana povećala prihode i dobit

Dobit je veća za 10,8 posto nego u istom periodu lani kada je iznosila 1,77 miliona KM. Solana je imala ukupne prihode od 16,8 miliona KM što je za 15,5 posto više nego na polugodištu 2022. godine.

Rast prihoda rezultat je rasta prodaje gotovih proizvoda.

Ukupni rashodi bili su 14,84 miliona KM i povećani su 16,1 posto u odnosu na isti period godinu ranije. Rastu rashoda doprinijeli su povećani troškovi sirovina i materijala kao i troškovi plaća i ostalih ličnih primanja zaposlenih.

Solana ima 279 zapsolenih, a njen većinski vlasnik je AS Holding sa 60,8 posto dionica. Kompanija ukupno ima 612 dioničara.


(Komora TK)