Tuzlanska Dita uvela treću smjenu: Svi traže sredstva za dezinfekciju

Fabrika deterdženata Dita 1977 radi punim kapacitetom. U skladu sa raspoloživim sirovinama i repromaterijalom, osim redovne dvije smjene, uvodi se i treća smjena. U proteklom periodu su odgovorili na zahtjeve Kantonalne direkcije robnih rezervi, a iste zahtjeve su uputili i iz Federalnog štaba civilne zaštite, općina, gradova, kantonalnih ministarstava i drugih organa vlasti, za veće količine dezinficijenasa.

S obzirom na znatno više cijene sirovina te otežan njihov transport, kao i otežanu nabavku ambalaža, proizvode se maksimalne količine sredstava za dezinfekciju, koje se mogu dobiti iz raspoloživih resursa.Proizvedeno je preko 30 tona sredstva za dezinfekciju, očekuje se da će ukupna proizvodnja ovih sredstva biti i puno veća.

Kao što je poznato Dita je bila godinama veliki gubitaš i socijalni problem u Tuzli, sve dok ga nije otkupio i preuzeo najveći BH trgovački lanac Bingo.

(TIP)