Tuzla: Premino ugledni liječnik Adnan Burina

Tuzla: Premino ugledni liječnik Adnan Burina


U Tuzli je od posljedica covid -19 u preminuo dr.Adnan Burina.
Dr.mr.med.sc. Adnan Burina je bio jedan od najuglednijih liječnika Tuzlanskog kantona, bio je šef Odjeljenja za neurofiziologiju i neuromišićne bolesti Klinike za neurologiju UKC Tuzla.
Rođen je 1962. godine u Tuzli, gdje je završio Medicinski fakultet. Radio je u Domu zdravlja Gračanica u toku rata.
U toku rata je bio u sanitetskoj službi 1. bataljona 1.Tuzlanske brigade. Nakon rata odlazi na edukaciju u Sjedinjene Američke Države, a specijalistički ispit iz neuropsihologije polaže u BiH. 2004. godine stiče zvanje magistra medicinskih nauka. Bio je istaknuti član Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.


Duška REBIĆ